ພໍ່ຄ້າມາດຕະຖານ

ພໍ່ຄ້າມາດຕະຖານແມ່ນລະບົບການຄ້າແບບອັດຕະໂນມັດທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງແລະລະບົບການຄ້າຫຼາຍສັນຍາລັກ. ດ້ວຍມາດຕະຖານ Trader ມັນສາມາດໃຊ້ອົງປະກອບຕ່າງໆຈາກເວລາແລະຕົວຊີ້ວັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເປີດການຄ້າ.